De Schaak Varianten Pagina's

In het algemeen wordt aangenomen dat het schaakspel ontstaan is in India, 5 tot 7 eeuwen na Christus. Op dat moment was het spel nog niet zoals we het nu kennen. In de loop van de geschiedenis zijn veel varianten van het spel geprobeerd. Sommige kenden maar een kort bestaan; anderen hadden een korte tijd veel succes, maar stierven daarna uit; terwijl weer anderen bleven en het spel zoals het tot dan bekend was vervingen.

Het schaakspel zoals we dat nu kennen heeft opmerkelijke verschillen met het originele spel. Daarnaast worden op verschillende delen van de wereld, verschillende schaak-spelen gespeeld: bijvoorbeeld, de veelgespeelde spellen Shogi uit Japan, en Xiangqi uit China stammen hoogstwaarschijnlijk van hetzelfde spel af als het `gewone' schaakspel. Andere Aziatische landen kennen andere varianten. Daarnaast zijn van deze spelen en het `Westerse' schaakspel veel varianten bedacht, die gespeeld worden door mensen die voor de afwisseling iets anders willen spelen dan het standaard spel. Op deze World Wide Web pagina's worden dit soort varianten beschreven.

Deze Nederlandstalige versie bevat voorlopig slechts enkele schaakvarianten; deze zijn vertaald uit het Engels. Voor veel meer informatie en hyperlinks wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Overzicht van de varianten - Wat is er nieuw?


Webpagina gemaakt door Hans Bodlaender. Dank aan Jos Jansen of Lorkeers voor veel vertalingen van varianten.
WWW pagina gemaakt: 5 februari 1997. Laatst gewijzigd: vrijdag 7 februari 2003.