The Chess Variant PagesCheck out Expanded Chess, our

featured variant for September, 2023.


[ Help | Earliest Comments | Latest Comments ]
[ List All Subjects of Discussion | Create New Subject of Discussion ]
[ List Latest Comments Only For Pages | Games | Rated Pages | Rated Games | Subjects of Discussion ]

Comments/Ratings for a Single Item

Later Reverse Order Earlier
Chess - the Speed Game. Chess on a 5 by 6 board. (5x6, Cells: 30) [All Comments] [Add Comment or Rating]
Edwin den Ouden wrote on 2005-03-14 UTC
Beste Hans,

Toevallig ondekte is jouw site en vond wat aardige foto's van mijn
versie
van het quick chess. Je moet weten dat ik destijds nog enige duizenden
gildens aan advocaatkosten heb besteed om het zogenaamde patent van Joe
Miccio uit 1991 en de uitgever Amerigames International aan te vechten.
Zij hadden een stevig advocatenkantoor uit New York ingehuurd. Ik heb een
ding kunnen voorkomen en dat is dat mr. Joe zijn patent heeft gekregen,
het is bij patent pending gebleven omdat mijn royalty beschermclub alle
aangesloten kantoren heeft geinformeerd over mijn eerder geregistreerde 
vinding. Dat het spel ook al in 1930 wat bedacht wist ik natuurlijk niet.

Voor wat het waard is allemaal. Wil je meer weten of wat ook, dan weet je
me nu te bereiken.

Groet Edwin den Ouden

Later Reverse Order Earlier

Permalink to the exact comments currently displayed.