The Chess Variant Pages
[ Help | Earliest Comments | Latest Comments ]
[ List All Subjects of Discussion | Create New Subject of Discussion ]
[ List Earliest Comments Only For Pages | Games | Rated Pages | Rated Games | Subjects of Discussion ]

Single Comment

De regels van het schaakspel. Missing description[All Comments] [Add Comment or Rating]
vandean wrote on 2004-12-18 UTCGood ★★★★
Indien je na het leren van de schaakregels de theorie aan de praktijk wenst
te toetsen, neem dan even een kijkje op (www.onlinechess.be) Een
nederlandstalige site waar vlamingen en nederlanders het tegen elkaar
opnemen.

Greets

Andy