The Chess Variant Pages
[ Help | Earliest Comments | Latest Comments ]
[ List All Subjects of Discussion | Create New Subject of Discussion ]
[ List Earliest Comments Only For Pages | Games | Rated Pages | Rated Games | Subjects of Discussion ]

Single Comment

De regels van het schaakspel. Missing description[All Comments] [Add Comment or Rating]
dagon18be wrote on 2006-03-05 UTCExcellent ★★★★★
inderdaad goede site om op vrij eenvoudige manier te leren schaken...en dit toch wel veeeeeel vlugger dan 3 jaar hoor