The Chess Variant Pages
[ Help | Earliest Comments | Latest Comments ]
[ List All Subjects of Discussion | Create New Subject of Discussion ]
[ List Earliest Comments Only For Pages | Games | Rated Pages | Rated Games | Subjects of Discussion ]

Single Comment

De regels van het schaakspel. Missing description[All Comments] [Add Comment or Rating]
mikey wrote on 2005-11-16 UTCExcellent ★★★★★
Voor het lezen van deze site wist ik dus echt niks van schaken af, nu kan ik tenminste es beginnen met het leren van schaken. Ondanks wat de rest zegt ziet er deze site echt wel goed uit. Grtz mikey